Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku jest największą imprezą kulturalną organizowaną przez społeczność romską w skali globalnej.

Do udziału w Festiwalu zapraszani są artyści z Polski, z Europy ale także zza oceanu. Są to wykonawcy znani i lubiani, odnoszący sukcesy w swoich krajach i poza ich granicami, ale także dopiero co wschodzące gwiazdy romskiej piosenki, niezwykle utalentowani piosenkarze i tancerze, którzy marzą o zaprezentowaniu swojej twórczości przed szerszą publicznością. Wśród artystów dotychczasowych festiwali byli zarówno soliści, solistki jak i całe zespoły, orkiestry, grupy taneczne a nawet aktorzy teatralni. Różnorodność prezentowanych przez nich stylów muzycznych była w stanie zapewnić wymagającej publiczności festiwalowej prawdziwą duchową ucztę . Dla samych artystów Festiwal Romów jest okazją do pokazania się szerokiej publiczności na żywo oraz za pośrednictwem przekazów medialnych.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów to nie tylko widowisko muzyczne. Uzupełnieniem Festiwalu jest szereg imprez i pokazów towarzyszących. W myśl zasady, że to co nieznane intryguje i wzbudza zainteresowanie, pokazy mają na celu przybliżenie kultury Romów, zapoznanie z tradycjami i obyczajami romskimi.

Poza kulturowym i artystycznym niezwykle ważne jest społeczne znaczenie Festiwalu. W sensie społecznym Festiwal integruje mniejszość romską wewnętrznie, dając jej świadomość własnej wartości kulturowej, i niepowtarzalnej oryginalności, jest okazją do spotkania Romów rozsianych po całym świecie. Co roku zjeżdżają oni z najdalszych zakątków, aby podtrzymać i kultywować swoją ciekawą tradycję i piękną kulturę.

Festiwal jest międzynarodowym świętem romskiego narodu, któremu patronuje i udziela poparcia sam Król Romski.

Festiwal wpływa pozytywnie na relacje Polaków z Romami, przeciwdziała konfliktom poprzez wzajemne poznanie. Sprzyja tolerancji i poszanowaniu wzajemnych wartości w duchu demokracji i wolności.

Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów ma również duże znaczenia dla promocji miasta Ciechocinek w którym festiwal organizowany jest od 18 lat.